Historie v kostce (tedy v kostičce)

Pokud by Vás zajímalo alespoň něco málo z letité a pestré historie vsetínských loutkařů, tak tady to máte. Jsou to většinou holá fakta a data, ale doufáme, že se u toho nebudete nudit a uděláte si obrázek o obětavé práci dobrovolníků, kteří neváhali a neváhají věnovat svůj čas loutkám a dětem, tak prosím – směle do toho.

Spoustu lidí se ptá, kde se vlastně vzal už samotný název Kohútek. Tak vězte, že je odvozený od známého javornického kopce Kohútka a vzniknul už v roce 1971.

Tehdy jej začal používat pan Otakar Švec, který stál u samotného zrodu vsetínských loutkářů, nejdřív jako zájmová skupina Sdružení klubu pracujících Vsetín.  Pak jako soubor Závodního klubu Zbrojovka Vsetín a od roku 1993  samostatného občanského sdružení.

Otakar Švec vedl Loutkářský kroužek ZK MEZ (1968-1970) a jeho manželka Libuše Švecová, vedla dětský loutkářský soubor.

V roce 1970, kdy byl zakázán Junák přešly do souboru děvčata z družiny Vlaštovek . Brzo se soubor rozrostl o další dětské členy, které vedly kromě paní Švecové také Jiřina Kašparová a Miluše Snížková.

Prvním veřejným  vystoupením byla pohádka Vašík a Bobinka  dne 2.4.1971 v ZK MEZ, kde se nejen hrálo ale i zkoušelo.

A pak začla anabáze stěhování a stěhování od ZK MEZ až po současnost, a to zde s Vaším dovolením trošku rozepíšeme:

V roce 1974 se otevřela přenosná scéna v bývalé vinárně Lidového domu, kterou členové vybudovali ve svém volném čase brigádnicky.

V průběhu sezóny 1976/77 se ke Kohútku přidal kroužek vedený Milenou Matkovičovou, a s tím přišel první větší úspěch pod jejím režisérským vedením v pohádce  O kohoutkovi a slepičce.

Hrálo se každý pátek a sobotu a představení měla velký úspěch, také se hrálo pro děti z mateřských a základních škol a loutkové divadlo se stalo nedílnou součástí kulturního vyžití města Vsetína.

V roce 1978 byl zahájen provoz scény v dnes již v legendárním „Kohútku“ na Rybníkách, nad jehož výstavbou a realizací bděl Otakar Švec, který se také ujal jeho vedením. Sál pro 130 osob vyzdobil akademický malíř Hurník. Na tuto scénu vzpomínají loutkaři a návštěvníci s nostalgií, protože zde bylo kompletní zázemí se 2 zkušebnami, dílnou a skladem. V této době měl soubor již 4 stálé zaměstnance.

V roce 1986, kdy odešel O. Švec do důchodu, převzala vedené scény Milena Matkovičová a po ní krátce M.Šefrna.

Roky 1987 – 1989 nebyly příliš aktivní, a Kohútek fungoval spíše jako zařízení než jako divadelní soubor.

V roce 1989 se vrátil do vedení Otakar Švec a v roce 1990 byla bohužel loutková scéna na Rybníkách  zavřena. Protože záměrem města bylo veškeré kulturní  zařízení soustředit do nového Domu kultury, tak soubor čekalo další stěhování.

Pan Otakar Švec, který působí v Kohútku od jeho začátku až dodnes  je stále jeho aktivním členem.  V roce 2007 převzal i se svojí manželkou Libuší  Cenu města Vsetína za rok 2006 za celoživotní práci v loutkovém divadle.

V Domě kultury ve Vsetíně nás najdete i dnes, kde od roku 2004 hrajeme pod vedením p. Hany Václavíkové. 

V roce 2011 se  za podpory Domu kultury Vsetín a města Vsetín podařilo vybudovat loutkovému divadlu Kohútek vlastní  pevnou scénu v 2. poschodí DK Vsetín, kde pro Vás stále hrajeme.